Маркетингова стратегія «Хорс-Брок»

На підставі дослідження ринку митно-брокерських послуг України, яке було проведено маркетинговою агенцією MGN раніше, сформована маркетингова стратегія компанії «Хорс-Брок» і план маркетингу на перше півріччя 2011 р.

Визначено цілі маркетингової стратегії та її елементи: стратегічні конкурентні переваги, позиціонування, цільові аудиторії маркетингових комунікацій, найбільш ефективні інструменти і канали комунікацій.

Напрямки діяльності компанії розширені за рахунок додаткових напрямків, затребуваних ринком, у суміжних областях. Диверсифікація послуг не тільки забезпечує подальший розвиток бізнесу, а й підкріплює позиціонування компанії як лідера регіонального ринку.

Сформульована місія компанії, основні цінності, в тому числі і соціальні, складена програма маркетингових комунікацій з цільовими аудиторіями та план її реалізації за періодами.

Визначено критерії оцінки ефективності маркетингових комунікацій та планові показники ефективності. Розроблено систему контролю результатів реалізації програм.

Поделится


×


×

7-10 дней   

Минимальный набор, необходимый для старта бизнеса. Позволяет при минимальных затратах с первых дней жизни новой компании достойно выглядеть в глазах потребителей.

 

 

×

10-15 дней   

Позволяет компании создать запоминающийся визуальный образ минимальным набором инструментов. В дальнейшем разработанные элементы можно развить в полноценный фирменный стиль.

 

 

×

25-30 дней

Полный комплекс маркетинговых и дизайнерских работ по созданию бренда.

 

 

 

×

7-10 днів   

МІНІМАЛЬНИЙ НАБІР, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ПОЧАТКУ БІЗНЕСУ. ДОЗВОЛЯЄ ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ВИТРАТАХ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ НОВОЇ КОМПАНІЇ МАТИ ГІДНИЙ ВИГЛЯД В ОЧАХ СПОЖИВАЧІВ.

 

 

×

10-15 днів   

ДОЗВОЛЯЄ КОМПАНІЇ МІНІМАЛЬНИМ НАБОРОМ ІНСТРУМЕНТІВ СТВОРИТИ ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ЩО ЗАПАМ’ЯТОВУЄТЬСЯ. НАДАЛІ РОЗРОБЛЕНІ ЕЛЕМЕНТИ МОЖНА РОЗВИНУТИ В ПОВНОЦІННИЙ ФІРМОВИЙ СТИЛЬ.

 

 

×

25-30 днів    

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ І ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РОБІТ ЩОДО СТВОРЕННЯ БРЕНДА.

 

 

×