Інформаційна стратегія АТТ

Маркетинговим агентством MGN розроблена інформаційна стратегія Групи підприємств АТТ, що здійснює діяльність у сфері альтернативної енергетики

Інформаційна стратегія компаніїЦілі проекту: Група підприємств АТТ здійснює комплексний інжиніринг енергетичних систем великих промислових підприємств України. Необхідний план послідовних дій з просування компанії на ринку інжинірингових послуг.

Рішення:

Проект був реалізований в два етапи – маркетингові дослідження (кабінетні відкритих джерел і особисті структуровані інтерв’ю з експертами ринку) і аналітична робота.

На першому отримані базові характеристики ринку – інформаційна активність прямих конкурентів, їх позиціонування і декларовані конкурентні переваги, а також перелік традиційних для цього ринку маркетингових, рекламних та PR-ходів.

На другому – сформульовано позиціонування компанії, визначені цілі та цільові аудиторії звернення, інструменти і канали передачі інформації кожної аудиторії, визначено послідовність реалізації інформаційної стратегії, розроблений медіа-план з тимчасовими прив’язками.

Складено перелік рекламно-інформаційних матеріалів та принцип їх об’єднання в єдиний презентаційний пакет.

Поделится


×


×

7-10 дней   

Минимальный набор, необходимый для старта бизнеса. Позволяет при минимальных затратах с первых дней жизни новой компании достойно выглядеть в глазах потребителей.

 

 

×

10-15 дней   

Позволяет компании создать запоминающийся визуальный образ минимальным набором инструментов. В дальнейшем разработанные элементы можно развить в полноценный фирменный стиль.

 

 

×

25-30 дней

Полный комплекс маркетинговых и дизайнерских работ по созданию бренда.

 

 

 

×

7-10 днів   

МІНІМАЛЬНИЙ НАБІР, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ПОЧАТКУ БІЗНЕСУ. ДОЗВОЛЯЄ ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ВИТРАТАХ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ НОВОЇ КОМПАНІЇ МАТИ ГІДНИЙ ВИГЛЯД В ОЧАХ СПОЖИВАЧІВ.

 

 

×

10-15 днів   

ДОЗВОЛЯЄ КОМПАНІЇ МІНІМАЛЬНИМ НАБОРОМ ІНСТРУМЕНТІВ СТВОРИТИ ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ЩО ЗАПАМ’ЯТОВУЄТЬСЯ. НАДАЛІ РОЗРОБЛЕНІ ЕЛЕМЕНТИ МОЖНА РОЗВИНУТИ В ПОВНОЦІННИЙ ФІРМОВИЙ СТИЛЬ.

 

 

×

25-30 днів    

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ І ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РОБІТ ЩОДО СТВОРЕННЯ БРЕНДА.

 

 

×