Комунікаційна стратегія бренду RWA

На підставі даних, отриманих в ході маркетингового дослідження, фахівцями MGN розроблена концепція позиціонування бренду RWA відповідно до загальної маркетинговою стратегією компанії

Визначено цільові аудиторії комунікації бренду, створена основна ідея бренду, сформульовані вербальні атрибути та надано рекомендації щодо стилістиці візуального образу.

Визначено позиціонування бренду, короткострокові і довгострокові цілі бренду на ринку.

Розроблено комунікаційна стратегія, визначені найбільш ефективні інструменти і канали комунікацій, дані рекомендації щодо формування презентаційного та рекламного матеріалу, реалізації комунікаційної стратегії.

На наступному етапі проекту розроблені логотип і фірмовий стиль RWA.

Поделится


×


×

7-10 дней   

Минимальный набор, необходимый для старта бизнеса. Позволяет при минимальных затратах с первых дней жизни новой компании достойно выглядеть в глазах потребителей.

 

 

×

10-15 дней   

Позволяет компании создать запоминающийся визуальный образ минимальным набором инструментов. В дальнейшем разработанные элементы можно развить в полноценный фирменный стиль.

 

 

×

25-30 дней

Полный комплекс маркетинговых и дизайнерских работ по созданию бренда.

 

 

 

×

7-10 днів   

МІНІМАЛЬНИЙ НАБІР, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ПОЧАТКУ БІЗНЕСУ. ДОЗВОЛЯЄ ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ВИТРАТАХ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ НОВОЇ КОМПАНІЇ МАТИ ГІДНИЙ ВИГЛЯД В ОЧАХ СПОЖИВАЧІВ.

 

 

×

10-15 днів   

ДОЗВОЛЯЄ КОМПАНІЇ МІНІМАЛЬНИМ НАБОРОМ ІНСТРУМЕНТІВ СТВОРИТИ ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ЩО ЗАПАМ’ЯТОВУЄТЬСЯ. НАДАЛІ РОЗРОБЛЕНІ ЕЛЕМЕНТИ МОЖНА РОЗВИНУТИ В ПОВНОЦІННИЙ ФІРМОВИЙ СТИЛЬ.

 

 

×

25-30 днів    

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ І ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РОБІТ ЩОДО СТВОРЕННЯ БРЕНДА.

 

 

×