Рекламний буклет компанії RWA

В рамках реалізації комунікаційної стратегії компанії RWA, розробленої фахівцями маркетингової агенції MGN раніше, виготовлений рекламний буклет компанії

Дизайн студією MGN розроблена концепція рекламного буклету згідно стандартам фірмового стилю компанії, підготовлені тексти, а також виконані всі роботи з його виготовлення: дизайн, верстка і друк.

Буклет доповнений папкою з фірмовою символікою, яка дозволяє об’єднувати різні матеріали компанії в єдиний презентаційний пакет.

Рекламний буклет компанії RWA

 

Поделится


×


×

7-10 дней   

Минимальный набор, необходимый для старта бизнеса. Позволяет при минимальных затратах с первых дней жизни новой компании достойно выглядеть в глазах потребителей.

 

 

×

10-15 дней   

Позволяет компании создать запоминающийся визуальный образ минимальным набором инструментов. В дальнейшем разработанные элементы можно развить в полноценный фирменный стиль.

 

 

×

25-30 дней

Полный комплекс маркетинговых и дизайнерских работ по созданию бренда.

 

 

 

×

7-10 днів   

МІНІМАЛЬНИЙ НАБІР, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ПОЧАТКУ БІЗНЕСУ. ДОЗВОЛЯЄ ПРИ МІНІМАЛЬНИХ ВИТРАТАХ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ НОВОЇ КОМПАНІЇ МАТИ ГІДНИЙ ВИГЛЯД В ОЧАХ СПОЖИВАЧІВ.

 

 

×

10-15 днів   

ДОЗВОЛЯЄ КОМПАНІЇ МІНІМАЛЬНИМ НАБОРОМ ІНСТРУМЕНТІВ СТВОРИТИ ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ, ЩО ЗАПАМ’ЯТОВУЄТЬСЯ. НАДАЛІ РОЗРОБЛЕНІ ЕЛЕМЕНТИ МОЖНА РОЗВИНУТИ В ПОВНОЦІННИЙ ФІРМОВИЙ СТИЛЬ.

 

 

×

25-30 днів    

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ І ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РОБІТ ЩОДО СТВОРЕННЯ БРЕНДА.

 

 

×